3boys2girls » 零食物語 » 香港,澳門,台灣, 中國人---非看不可....!!!<緊急>

2017-1-14 19:34 tinbobo
香港,澳門,台灣, 中國人---非看不可....!!!<緊急>

[color=Red]
(((((( 更新.........)))))) [/color]

[color=Blue] 1....求助.....非看不可, 求助..... 網友, 同學,老師.....

我  到過藍田, ICAC 總部.  投訴, 舉報.((下文))

我只是投訴, 舉報, 現在取消 投訴, 舉報, 跟我無關係, 大量 市民已經知道原因......(( 請公開))!!! (( 下文 ))
連結:[/color]

[url]www.sendspace.com/filegroup/cvu5bXZS9fbL5MZgUvLdJg[/url][url]http://www.sendspace.com/filegroup/buDzgU5xLvX2PGvRW6UQLA[/url]


[color=Red]我的 [/color]WeChat ,line ,QQ: [email]siufatju2017@gmail.com[/email]
        WeChat,line, QQ : [email]wooilee2017@gmail.com[/email]
         WeChat,line : [email]hotatin1992@gmail.com[/email]
[color=Red]
(((好心人加我WeChat ,line ,QQ, 有事找你地幫忙..... )))[/color]
[color=Blue]=======================================
=======================================[/color]


[color=Red]香港,澳門,台灣,  中國人---非看不可....!!!,,,,,,,,中国版 <<終極---絕版---香X藝人秘聞>>  ((下文))


中国版 <<终极---绝版---香X 藝人 秘闻>>  ((下文))[/color]


搜寻:

中國人 用 QQ:

QQ: [email]ngmanwa1993@qq.com[/email] / 3247942334

QQ: [email]ngkaman1993@qq.com[/email] / 2496648773

QQ: [email]leesinka@qq.com[/email] / 3351839063

台灣人 用 facebook 或 QQ

facebook搜寻: [email]hochilo@mail.com[/email]
facebook搜寻: [email]auchilo@mail.com[/email]

*******因為, <<終極 ---絕版---香X藝人秘聞>>有些人被, 留意,跟住,討論,滋擾,討論,黑客...等等,竟然有人夠擔返工玩番垃圾警察,老差骨,垃圾專業專家的仔女老公老婆, 垃圾警察,老差骨,垃圾專業專家的仔女老公老婆返工 俾人玩到 坐係公園 哭泣,流淚 !! 有的仔女係外國留學一樣俾人玩到 坐係公園 哭泣,流淚 ---<<終極---絕版---香X藝人秘聞>> 有提及過, 納稅人 要交稅 !! *************

[color=Blue]1.......另外 : 有警察 在 網上, 公廁 假扮 (引誘) 同性 戀者 ,雙性 戀者, 捉, 唔好去 !! 用第二種方式去找 長久愛人 ....!!!!!!!!!

無及沒有 警察維持治安 無所謂, 有提及過 在 <<終極 ---絕版 ---香X藝人秘聞>> 內 - 上文[/color]

[color=Red]2.......還有, <<終極---絕版---香X藝人秘聞>> - 上文, 已經超過 50000000 ( 5千萬 ) 人知道 , 包括 香港, 中國, 澳門......等等, 垃圾 乞兒 警察......等等 !!! ( 上文 )

通知 特首, 香港政府, 傳媒, 新城, 881903, 香港電台, 娛樂圈, 唔駛黑客, 我地有好多 無登記電話咭--- (((----- 犯法-----公開俾 全中國,台灣 市民知----上文----))))))))))))))))))[/color]

2017-1-14 20:11 tinbobo
[color=Blue]我只是投訴, 舉報, 現在取消 投訴, 舉報, 跟我無關係, 大量 市民已經知道原因......(( 請公開))!!! (( 下文 ))

連結:[/color]

[url]www.sendspace.com/filegroup/cvu5bXZS9fbL5MZgUvLdJg[/url][url]http://www.sendspace.com/filegroup/buDzgU5xLvX2PGvRW6UQLA[/url]


[color=Red]我的[/color] WeChat ,line ,QQ: [email]siufatju2017@gmail.com[/email]
WeChat,line, QQ : [email]wooilee2017@gmail.com[/email]
WeChat,line : [email]hotatin1992@gmail.com[/email][color=Red](((好心人加我WeChat ,line ,QQ, 有事找你地幫忙..... )))[/color]

2017-1-15 18:48 tonbobo
(( 請公開..........上文 ))
(( 請公開..........上文 ))

2017-1-16 22:13 onbobo
(( 請公開..........上文 ))
(( 請公開..........上文 ))

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.